Kommunen har etter samme forskrift plikt til å føre tilsyn med med virksomheter og eiendommer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.

Kommunens tilsynsplikt innebærer blant annet at kommunen skal

  • ha oversikt over hvilke virksomheter dette dreier seg om
  • påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem
  • gjennomføre tilsyn med virksomheter etter fastsatt plan
  • følge opp at virksomheten lukker sine avvik etter en fastsatt tid