De to avdelingene i barnehagen heter Ruten og Hattavarre, inspirert av fjell vi ser i området rundt oss. 
Vi er organisert i en ren småbarnsavdeling og en avdeling som har barn i alderen 2-6 år. 
Oppvekstsentret har felles satsingsområde med fokus på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. 

Hele oppvekstsenteret har flere ganger i løpet av året møtepunkter der vi samler alle brukerne til felles opplevelse. Eksempel på dette er felles utedager, frokoster, forestillinger m.m.
 

Åpningstider:
Mandag - fredag kl 07.00 - 16.15