Barnehagen har pr i dag 114 ressurser, fordelt på 3 småbarnsavdelinger (12 eller 9 barn pr avdeling) og 3 store barns avdelinger (18 barn pr avdeling). Barnehagen er fordelt i to hus med totalt 20,5 årsverk. Begge husene ligger sentralt i Heggelia, med nær tilgang til friluftsområder, samt til biblioteket som ligger i kommunens kulturhus Istindportalen.

Hovedmål for barnehagen: 

Skape trygghet og et godt læringsmiljø for barn og voksne.

Våre satsingsområder i 2018-2020 vil være Språk og kommunikasjon, Realfag, Inkluderende barnehage og skolemiljø.  Ved å jobbe med voksenrollen og sosial kompetanse vil vi bidra til et inkluderende barnehage og skolemiljø. Med fokus på danning, bidrar vi til at barna blir i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, har mange krav og ulike utfordringer. Å kunne delta i samfunnet er noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er grunnleggende for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få ta del til å uttrykke seg i lek, i samtaler, og for å kunne løse konflikter. I realfag skal vi bidra til at barna får undre seg, utforske, og lære gjennom handlinger og erfaringer. Vi skal tilrettelegge til at barna får utvikle grunnleggende ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser og tilegne seg relevant kunnskap gjennom lek og strukturerte aktiviteter.

For mer informasjon og opplysninger eller vil du bare se hvordan vi har det, så er du hjertelig velkommen innom!