Boliger til leie

Målselv kommune forvalter omlag 100 boliger av ulik størrelse og standard.  Boligene er spredt rundt omkring i kommunen.

De fleste boligene er forbeholdt personer som har problemer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet.  Men vi har også noen boliger for ansatte i kommunen, og leier ellers ut til andre for kortere eller lengre tidsrom dersom vi har ledige leiligheter.  Da Målselv kommune kun har et begrenset antall boliger til leie, er det av betydning at du har prøvd å skaffe deg bolig på det private markedet før du søker her.
 

For å kunne søke om å få leie kommunal bolig, ber vi deg benytte dette søknadsskjemaet.

Det kan skrives ut og sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Hva gjør boligkomiteen

Boligkomiteen behandler alle innkommende søknader om å leie bolig hos Målselv Kommune.  Under behandlingen vurderes det om kriteriene for å leie bolig er oppfylt samt hvilken bolig som passer for den enkelte søker. Botid fastsettes i vedtaket. Vedtaket som fattes kan påklages jfr forvaltningsloven.

Boligkomiteen består av:

  • Leder PRO
  • Byggforvaltning
  • Leder Psykiatritjenesten
  • NAV Målselv
  • Konsulent for funksjonshemmede
  • Sekretær

Husleiekontrakt:

husleiekontrakt.jpgDet inngås kontrakt mellom utleier og leietaker. Det gjør oppmerksom på at det kreves 1 mnd. forskuddsleie ved leie av kommunal bolig. Husleiekontraktene er tilpasset Målselv Kommune sitt bruk. I kontraktene vedrørende ”tjenestebolig” medtas det at husleie trekkes over lønn. For andre er det ønskelig at husleie trekkes over lønn/trygd.

 

Søknad skal sendes til:
Målselv Kommune v/Boligkomiteen, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Du vil få skriftlig svar på søknaden din.  Hvis du får en bolig før du har fått svar på din søknad, ber vi deg snarlig ta kontakt med boligkomiteen ved sekretær for å gi beskjed om dette.

Web levert av CustomPublish AS