arbeidere_tak_620

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning for ansvarsrett i byggesaker opphører 1. januar 2016. Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erkæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes.

arbeider_vater_heisekran_620x290

Sentral godkjenning stenger midlertidig for søknader

Direktoratet for byggkvalitet har midlertidig stengt for mokttak av søknader om sentral godkjenning fram til 5. januar 2016.

Garasje

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen slik at det du har bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Loft

Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom

Fra 1. januar 2016 blir det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom. Dette betyr at flere boder med små grep kan gjøres om til oppholdsrom. Forutsetningen er at rommene er inne i boligen og at boligen er fra før 1. juli 2011.

Byggesøknad

Forenklede byggeregler fra 1. juli 2015

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Sjekk kompetansen til håndverkeren

Kompetansesjekk.no

Er håndverkeren den han gir seg ut for ?  Sjekk kompetansen på kompetansesjekk.no.

Universell utforming av toalettrom

Endringer i TEK10 fra nyttår

Fra nyttår endrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet flere krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift.

Forenklinger i SAK10 og i bygningsdelen i plan- og bygningsloven fra 1. juli 2015

Forenkling i byggesaksforskriften mm fra 01.07.2015

Direktoratet for byggkvalitet melder nå om forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 01.07.2015.

Søknad plan- og bygningsloven §20-1

Komplett søknad etter plan- og bygningsloven §20-1

Her finner du veiledning til hvilke blanketter som skal fylles ut når det søkes om tiltak etter plan- og bygningslovens §20-1:

Søknad plan- og bygningsloven §20-2

Komplett søknad etter plan- og bygningsloven §20-2

Her finner du informasjon om hvilke blanketter som skal fylles ut og leveres når du skal søke om tiltak etter plan- og bygningsloven §20-2.

Web levert av CustomPublish AS