Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Målselv

Kurs for pårørende til personer med demens 15. februar - 15. mars 2018.

Demens hender

Demensomsorg

Kjenner du noen som glemmer eller som har fått diagnosen demens?
Har du behov for kontakt, informasjon eller veiledning i forhold til demens?

Web levert av CustomPublish AS