Hvem i DKS?

DKS er fra 1.klasse til og med videregående skole. Kommunen har ansvar for DKS i grunnskolen.

Hva i DKS?

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle slag. Tilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

- scenekunst
- visuell kunst
- musikk
- film
- litteratur
- kulturarv

Målene for DKS

  • Å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realisering av skolens læringsmål.

Hovedmål for DKS i Målselv kommune

I Målselv kommune får alle barn og unge rike muligheter til å oppleve, prøve ut og delta i kunst og kultur. Barn og unge i kommunen er skapende og engasjerte, de ser muligheter og kjenner tilhørighet til fortid – nåtid – framtid. Det er et mål at elevene får møte varierte kunst- og kulturuttrykk på en aktiv måte – ikke bare som opplevelser gjennom publikumserfaring.