Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Therese Breivik

Økonomikonsulent

therese.breivik@malselv.kommune.no

Telefon: 46502158

ØkonomiFinn en ansatt
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Camilla Rostad Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd. barnehage 41320169
Cathrine Johansen Styrerassistent Heggelia/Noraførr barnehage 92272985
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Kristine Engvoll Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Mariann Haugland Moen Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 93468841
Vivi Ann Klokkerhaug Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstsenter avd. barnehage 90815957

Barnevernet

Barneverntjenesten - hovednummer 41209321
Elisabeth Gabrielsen (permisjon) Barnevernkonsulent 46611165
Gunn-Marita Dalhaug Barnevernkonsulent 41375780
Hanne Mikkelsen Barnevernkonsulent 92409694
Lisa Laulund Halvorsen Barnevernkonsulent 92209379
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Nadia Flage Barnevernkonsulent 40106939
Silje Gamst Barnevernkonsulent 46504490
Silje K. Krogstad Barnevernleder 99375516

Biblioteket

Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Winther Kramvig Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Barneavlastning 92053684
Kontortelefon 91359773
Lena Kristiansen Fagkoordinator 45489511
Liss-Beate Kristiansen Fagkoordinator 93285947
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Rita Fagerheim Assisterende avdelingsleder Fagerli miljøtjeneste 92272953
Tove Bakketun Avdelingsleder Fagerli miljøtjeneste 92272951
Utetelefon A 91611895
Vakttelefon A 41295091
Vakttelefon C 92272952

Bo- og oppfølging - Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Gørill Traasdahl Avdelingsleder Rus - og psykisk helsetjeneste 41529699
Hege Gjerdrum Miljøterapeut/ruskonsulent 94826080
Knut Kvernvold Sykepleier 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
Mirja Päiviö Miljøterapeut 92206703
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakttelefon Kriseteam (Kun legevakt, Politi, Kommunedirektør) 92205602

Familieenheten

Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder Andslimoen og Øverbygd legetjeneste 40765890
Kristine Lavik-Askim Konst. enhetsleder 45243173
Trude Marlen Aadde Kreftsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Fellestjenester

Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Daniel Kristoffersen IKT-konsulent 90581904
Daniel Sundheim IKT-konsulent 41316780
Georg Kristoffersen IKT-konsulent 99228413
Gerd-Line Hansen Personalkonsulent 46502131
Heidi Anita Hilmarsdotter Hansen Personalkonsulent 46502133
Jørn Uleberg Prosjektleder Bolyst 93085498
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig (IKT-sikkerhet) 90588657
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Robin Johannesen IKT-lærling 41199037
Stein Erik Kristiansen IKT-ansvarlig 91145159
Suren Sureshkumar Konsulent/lønnsansvarlig 46632519
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533

Flyktningetjenesten

Elin Slåli Teamkoordinator 46634918
Iuliia Antonova Programveileder 45257177
Jacob Nymann Jeppesen Programveileder 45833760
Kristine Kjellmo Programveileder 46508635
Marit Kjellmo Miljøarbeider 40624474
Mersina Nyheim Miljøarbeider 40626502
Tone M. Stenersen Programveileder 93054597

Fysio-/ergoterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Carina Haugnes Ergoterapeut 41277813
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Helsestasjon

Andrea Presthaug Spesialsykepleier 93468712
Cathrine Hoel Helsesykepleier 93468706
Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut - Psykisk helse for barn og unge 95477115
Hanne Pettersen Helsesykepleier 93468707
Maren Hovstein Rømma Flyktningtjenesten 41267483
Marit Minkstuen Ledende helsesykepleier Målselv helsestasjon 93468709
Nina Utby Helsesykepleier 93468710
Torill Irene Solheim Miljøarbeider/Utekontakt 92054432
Trine Hågbo Jordmor 92840415
Tuuli Vakkala Helsesykepleier 93468707
Vilde Johansen Grimstad Helsesykepleier 93468708

Hovedverneombud

Brynhild Fosli Hovedverneombud 92668081

Interkommunalt plankontor

Marit Vorren Daglig leder Interkommunalt plankontor 93068356

Kommunedirektør/Kommunalsjef

Frode Skuggedal Kommunedirektør 48044904
Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kultur 90878323
Liv-Hege Seglsten Kommunalsjef samfunnsutvikling 91773360
Siv Hege Severi Konst. kommunalsjef helse og omsorg 93468845

Kultur og fritid

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og fritid 90207827
Karin T. Olsen Husleder Istindportalen 45398077
Kjersti Innjord Thomassen Fagleder Kultur og fritid - Sekretær/veileder for Målselv ungdomsråd 98072979
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marit Fossen Konsulent 95802300
Monica Karlstad Avdelingsleder 97516123

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder 48027274
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Ruben Kåre Nesvold Assistent BOA
Svein Karlsen Miljøarbeider 41687188

NAV

Knut Jarle Reiertsen Enhetsleder 41574456
Trine Markhus Veileder Nav 55553333
Unni N Samuelsen Veileder Nav 55553333

Ordfører

Bengt-Magne Luneng Varaordfører 40496970
Martin Nymo Ordfører 90103998

Pleie og omsorg nedre

Caroline Nilssen Avdelingsleder Istind og Mauken 92272970
Eline Stenersen Hansen Avdelingsleder Alappen og Mårtind 92213858
Hilde Tønseth Haraldstad Avdelingsleder Vassbruna og Sollitind 92272969
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272959
PRO Nedre Sentralbord 77832700
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien/ Åpen omsorg 92272962

Pleie og omsorg øvre

Camilla Myrvoll Avdelingsleder sykehjem PRO Øvre 92272956
Elin Rostadmo Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 93487598
Hege Dividal Skogstad Avdelingsleder hjemmetjenesten og omsorgssenteret PRO Øvre 45913901
John Arne Samuelsen Hovedtillitsvalgt Delta 47700069
PRO Øvre Sentralbord 77832800/ 92272955
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827
Vibeke Winsnes Sekretær 92272955

SFO

Christina R. Olsen SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Kamilla Skoglund SFO leder Mellembygd kultur og oppvekstsenter 94473717
Kine Ingebrigtsen SFO leder Fagerlidal skole 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838
Torunn Solbakken Nikolaisen SFO leder Olsborg skole 93468847

Skole

Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Eva Rubbås-Risvik Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Håvard Holmebukt Inspektør Fagerlidal skole 92221650
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Kari Alterskjær Enhetsleder/ Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 99429769
Leif Christian Tangstad Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 99458104
Lene Alsop Lokallagsleder Utdanningsforbundet 91872025
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/ Rektor Olsborg skole 95118078
Mona Granheim Enhetsleder/ Rektor Karlstad oppvekstsenter 92261406
Per Anders Siri Sekretær / Internatleder Sameskolen 90045673
Solveig Aarbogh Enhetsleder/ Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090
Åse S. Melkild Enhetsleder/ Rektor Fagerlidal skole 93468826
Åse Triumf Andersen Enhetsleder/ Rektor Sameskolen 91335600

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Cecilie Thomassen Rådgiver 97406669
Janne S. Langnes Prosjektleder Høgtun kulturklynge 91750294
Lene Lettrem Økonomisjef 91319258
Rune Aleksander Winther Kommunepsykolog 93035827
Vidar Bjørnås Kommuneoverlege 90505160

Teknisk

Kenneth Berntsen Enhetsleder teknisk 95794901
Ketil Lyster Rådgiver landbruk 46502148
Maria Olsen Konsulent kommunale avgifter - eiendomsskatt 91135403
Mette Pedersen Anfeltmo Jordbruksleder 46502149
Morten Tomter Rådgiver 93263906

Teknisk - Brann, redning og beredskap

Alexander Brenna Brannforebygger 40285359
Arnstein Smevik Brannsjef for Målselv og Senja kommuner 90569962
Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Christian Andreassen Leder forebyggende avdeling for Senja og Målselv kommuner 97521913
Fredrik Stangnes Brannforebygger 45839387
Kenneth Brattli Molund Varabrannsjef - Leder beredskap 90083641
Målselv brann og redning Hovednummer 41392663
Thomas Karolius Brannmester 48218006
Øverbygd Brannstasjon 41392663

Teknisk - Byggforvaltning

Even Utby Byggdrifter - Bardufoss/Moen-området 45395202
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Jonas Borger Iversen Fagarbeider 48406788
Nijllas Asle Sara Byggdrifter - Sameskolen 95033570
Ove Berg Byggdrifter - Øverbygd 92688007
Raymond Nikolaisen Byggdrifter - Bardufoss/Moen 41621462
Raymond Fredriksen Byggdrifter - Bardufoss/Moen 99228611
Vakttelefon Kommunale boliger og bygg 40005025

Teknisk - Renhold

Miriam Næve-Skarbø Avdelingsleder Renhold 48008660
Veronica Nordli Avdelingsleder Renhold 46887550

Teknisk - Utvikling

Alf Rune Hoff Skogmester 95764526
Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Asbjørn Skjellstad VA-Ingeniør 92289452
Bjørn Forfot Rådgiver idrett og friluftsliv 92051173
Ellen Torill Espnes Seniorrådgiver landbruk 41203005
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Magne Westby Konsulent - Innkjøp/investering 90207246
Marta Mlodzianowska Ingeniør oppmåling 45471455
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Sandra Pedersen Byggesaksbehandler 40554671
Simen Dille Byggingeniør 92078243
Tone Norum Næringsutvikler 90203602

Teknisk - VARV

Arne Mortensen Driftsleder ARA 92690923
Egil Strømsør-Bygdevoll VA-Leder 91647654
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Geir Berg Driftsoperatør ARA 46540952
Jørgen Stensrud Nilsen Driftsingeniør veg og nærmiljø 41369858
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Kurt Børre Hansen Fagarbeider 48174719
Lasse Bjørklund Fagarbeider 48508591
Odd Magne Rognlund Driftsleder 41366848
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Driftsleder ØRA 46502139
Per Arne Vestheim Fagarbeider 91693201
Steinar Haugli Driftsleder ledningsnett 91126440
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Økonomi

Britt Inger Fagerli Konsulent - startlån, bostøtte og gjeldsrådgiving 46502159
Cathinka Kvebæk Økonomicontroller 45841484
Daysi Ceron Perez Økonomikonsulent 46502153
Therese Breivik Økonomikonsulent 46502158