Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Målselv kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Tjenestetilbudet omfatter barnevern, forebyggende helsetjenester, pleie og omsorg, legetjenesten, rehabilitering og sosiale tjenester.

Helsetjenesten i Målselv består av:

  • Legetjeneste med støttefunksjoner ved 2 legekontor, et på Andslimoen og et i Øverbygd
  • Helsesøstertjeneste med skolehelsetjeneste og svangerskapsomsorg
  • Fysioterapitjeneste
  • Psykiatritjeneste med åpen omsorg og dagsenter
  • Barneverntjenesten

Administrasjonen er lokalisert på Målselv helsesenter på Andslimoen, på kommunehuset på Moen og i NAV bygget på Bardufoss.