Med hjemmel i Motorferdselslovens § 4a, jamfør Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og etter reglene for høring i Plan- og bygningslovens § 11-14, legges saken ut på høring.

Dokumentene ligger i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter" og er i tillegg lagt ut i papirformat på Kommunehuset og på Øverbygd bibliotek.

Merknader til forslaget sendes til postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Kommunens kontaktperson er Anneli Anfeltmo som kan nås på tlf. 920 72 988 eller e-post anneli.anfeltmo@malselv.kommune.no.