Idretten i Målselv

Målselv kommune har mange idrettslag med høyt aktivitetsnivå og idretten i Målselv er en grunnleggende trivselsfaktor for befolkningen i kommunen. Gode samfunn er kjennetegnet av trivsel og aktivitet i nærmiljøene, hvor innbyggerne stiller opp for hverandre og felleskapet, og hvor man engasjerer seg i frivillig virksomhet.

idrett_3539517a

Gjennom arbeidet med kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 ble det vedtatt følgende tiltak:

Målselv kommune skal:

  • Prioritere midler til vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.
  • Fortsette å være vertskap for idrettsarrangement.
  • Bidra med tilrettelegging og støtte til idrettsarrangement.
  • Støtte lag og foreninger innen idrett og fysisk aktivitet gjennom gode anlegg, leiebetingelser og markedsføring av tilbud.
  • Utvikle og bygge nye anlegg ut i fra behov.
  • Bidra til gode villkår for uorganisert aktivitet gjennom stier, turområder, nærmiljøanlegg osv.

 

Her PDF document ODT document finner du oversikt over lag og foreninger i Målselv.

Her finner du oversikt over idrettslag i Målselv.

Her finner du oversikt over idrettsanlegg i Målselv. 

 

 

Web levert av CustomPublish AS