Kommunen ønsker å få vite hvordan dere opplever kommunen som tjenesteyter og lokalsamfunn.

Undersøkelsen består av hovedtemaene:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer.

Vi håper at alle som får spørreskjemaet tar seg tid til å svare og er med på å forme kommunens fremtid. Svar kan gis via internett med vedlagt engangspassord som er merket rosa på spørreskjemaet eller på papir.

Vil du svare via internett kan du gå inn på siden til bedrekommune.no, skrive passordet du har fått på tilsendte skjema, og du er i gang.

Innbyggerundersøkelsen er en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og vil gi politikere og administrasjonen en tilbakemelding på innbyggernes opplevelse av Målselv.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte: 
Målselv kommune v/ Bjørg Johansen,
Telefon: 934 68 890/77 83 77 00

Lykke til!