ALLE er velkomne til å ha presentasjon og/eller salg av sin virksomhet, sine produkter etc under den uka vi arrangerer Målselvs Vinterfestival, FROST 2020.

Spesielt fremheves:

  • fredag 14 februar med aktiviteter og torgdag hele dagen i Bardufoss sentrum. Aktivitetene er i sentrum, det er viss mulighet for strøm, men ellers må den enkelte ordne seg selv. Målgang av løpet FROST Marathon (COOP til COOP) er ca kl 18:00 – da er det mye folk i sentrum.

  • lørdag 15 februar på Andslimoen. Man kan for så vidt stå litt over alt da det er et program som trekke folk mange steder. Vi anbefaler kanskje området ved Andslimoen Bil, de tilbyr også plass innendørs i bilhallen der FROST kafé og premieutdeling skjer.

Alle må ha med sitt eget utstyr, bord osv. Strøm kan ikke påregnes over alt.

Ellers så kan dere se av programmet hvor og hva som skjer denne uka – se vedlegg tentativt program.

Mer informasjon ved henvendelse til undertegnede.

Vennlig hilsen/With regards

Stig Magne Hagen

CEO

E-post: arena.bardufoss@malselv.kommune.no

Mobil: +47 47977050

cid:image001.png@01D3F68F.BA0BAD40