Hvordan forvalter vi viktige kuturverdier i regionen?

I regi av Målselv kommune arrangeres det kulturlandskapsvandring til Alapmosætra der vi vil få innsikt i hvordan sætra tas vare på som kulturverdi.

Her oppe holdes sætervollene i hevd med slått og beite og det foregår også restaurering av sæterhusene.

Orientering om sætras historie og bruk før og nå ved eier Morten Tomter.

Vi planlegger start kl 10.00 fra parkeringsplassen på Stormyra. Kjør i retning Kirkesdalen og ta av mot Lian, følg merking fra Fv 87.

Husk matpakke og klær etter været.

For mer informasjon kontakt Målselv kommune 77837700.