hus med penger på tak

Bostøtte

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere.

Gammelt trehus med tilbygg

Boligtilskudd for tilrettelegging i bolig

Målselv kommune har mottatt midler fra Husbanken for videretildeling. Tilskottet kan tildeles enkeltpersoner som har behov for å få tilrettelagt boligen.

kalkulator og hus

Lån og tilskudd til etablering i bolig

Målselv kommune kan innvilge startlån til oppføring, kjøp og utbedring av bolig.
Web levert av CustomPublish AS