De fleste lagene som deltar er fra indre Troms, og arrangørene gleder seg spesielt over å ha påmeldte lag både fra Senja og Tromsø.

Det er 5 etapper i ungdomsstafetten. De voksne har vi tilbud både på 6 og 8 etapper, både i klassene aktiv og mosjon/bedrift. I tillegg arrangeres det Labb og Line barneløp, der vi håper at ca 100 barn stiller til start. Påmelding til barneløpet kan skje helt frem til kl 1200 løpsdagen.

Målselvstafetten er et arrangement i samarbeid med Forsvaret. Militære avdelinger stiller i egne klasser i Brigadestafetten. Det er høy fart, sekundstrid, heder og ære som står på spill mellom lagene fra Skjold, Bardufoss og Setermoen leir.

Program:
Kl 1215 Labb og Line barneløp 500 meter
Kl 1230 Labb og Line barneløp 1000 meter
Kl 1300 Ungdomsstafett 11-13 år og 14-16 år (5 etapper)
Kl 1400 Målselvstafetten med Brigadestafett (6 eller 8 etapper)

Vi ønsker presse/media velkommen til arrangementet.

Se ytterligere info på http://www.malselvstafetten.net/