Sagblad

Veien fra minisagbruk til gårds/bygdesagbruk, hva må på plass

Nye sagførere i Troms

Troms fylke importerer årlig trelast for kr. 200 mill i året. Etter krigen er det satset stort på oppbygging av skogressursene. I takt med at barskogressursene bygges opp har flere og flere kjøpt mindre sagbruk, mest for saging til eget bruk. Hvordan tar en steget videre?

Web levert av CustomPublish AS