Regional landbruksplan

Regional landbruksplan

Regionrådet holder idag en konferanse om behov og ønske om å få på plass en regional plan for jord- og skogbruk samt reindrift. Reindrifta ser det som historisk spennende å øke kunnskapsgrunnlaget og se samarbeidsmuligheter.

 

Alle faglag  og representanter fra organisasjoner for reindrift, jord- og skogbruk i regionen er invitert.

Innledninger holdes av representanter for Fylkesmannen og statskog

Sagblad

Veien fra minisagbruk til gårds/bygdesagbruk, hva må på plass

Nye sagførere i Troms

Troms fylke importerer årlig trelast for kr. 200 mill i året. Etter krigen er det satset stort på oppbygging av skogressursene. I takt med at barskogressursene bygges opp har flere og flere kjøpt mindre sagbruk, mest for saging til eget bruk. Hvordan tar en steget videre?

Web levert av CustomPublish AS