Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset holdes over 5 samlinger på Målselvtunet (Andslimoen) fra kl. 18.00 til 20.30

På følgende datoer: 15. februar, 22. februar, 1. mars, 8. mars og 15. mars.                           

Enkel servering. Kurset er gratis!

For nærmere opplysninger og påmelding:

Kontakt Demensteamet i Målselv
v/ Vigdis Løvheim eller Anita Isaksen
tlf 922 72974, eller send mail til:
vigdis.lovheim@malselv.kommune.no
 

Påmeldingsfrist: 9.februar 2018

Arrangør: Demensteamet i Målselv