Renovasjon

Ny Forskrift for renovasjon i Målselv kommune

Kommunestyret vedtok den 05.12.18, i sak 102/2018, ny forskrift for renovasjon i Målselv kommune. 

Renovasjon

Høringsforslag - revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 49/2018 den 28.08.2018 å legge revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune ut for høring og offentlig ettersyn. 

Avfallskontainer

Avfallsordningen for hytte- og fritidsboliger i Målselv

Tidligere annonserte Hyttesekk-løsning blir nå innført for abonnenter med renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsbolig.

Renovasjon

Renovasjonsordningen

Målselv kommune er medeier i Senja Avfall som er et interkommunalt selskap for innsamling og behandling av avfall fra både husholdninger og næringsvirksomhet.

Web levert av CustomPublish AS