Skolene har følgende oppstart:

Bardufoss u-skole - Tirsdag 18. august kl 09.00

Bjørkeng oppvekstsenter - Tirsdag 18. august kl 08.05

Fagerlidal skole - Tirsdag 18. august kl 08.55

Karlstad skole - Tirsdag 18. august kl 08.30

Mellembygd Kultur- og oppvekstsenter - Tirsdag 18. august kl 08.50

Olsborg skole - Tirsdag 18. august kl 08.45

Sameskolen  - Mandag 17. august kl 10.00

Se skolens heimeside for ytterligere detaljer. Du finner de på portalen www.malselvskolen.no.
Er det spørsmål ut over opplysningene her, kontaktes skolene direkte.

Vel møtt til alle.