Skole og utdanning i Målselv

Målselv kommune har gjennomgående gode undervisningstilbud fra grunnskole til høgskolenivå.

Elev

Vi har 7 kommunale grunnskoler, hvorav Sameskolen i Troms er en av dem. Sameskolen hadde 30 års jubileum i 2013.

I tillegg har vi 1 privat grunnskole som heter Øvergård Montesorriskole. Skolen er lokalisert ved Tamokmoen i Øverbygd, drøye 1 km fra Holt. http://www.overgaardmontessoriskole.no.

På videregående skolenivå har vi en skole Bardufoss Høgtun videregående skole. Denne skolen er den skolen med flest studietilbud i Troms. Skolen er fordelt på to skolesteder Heggelia og Høgtun. Opplæringssted Bardufoss er lokalisert i Sundlia ca. 6 km fra Bardufoss sentrum, og opplæringsted Høgtun er lokalisert på Olsborg ca. 12 km fra Bardufoss sentrum. Avdeling for Flytekniske fag er lokalisert ved Bardufoss lufthavn, vegg i vegg med Flyskolen. Se skolens hjemmesider for flere opplysninger. http://www.bardufoss.vgs.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS