Mellembygd kultur- og oppvekstsenter

Oppvekstsenteret består av en barneskole 1-7. trinn (ca 50 elever), skolefritidsordning for 1-4.klasse, og en 2 avdelings barnehage med ca 40 plasser.

Bakkehaug Skole

I november 2012 ble Mellembygd kultur og oppvekstsenter offisielt åpnet. Da hadde begge barnehagene i bygda, flyttet inn i samme bygg som barneskolen og SFO. Oppvekstsenteret er lokalisert i rolige omgivelser med mye tumleplass utendørs, ca 2 km fra Rundhaug.

Oppvekstsenteret er kjent for et aktivt kulturengasjement, som blant annet har munnet ut i mange forestillinger. I den ene delen av bygget er det kombinert med samfunnshus.

Du finner oss her:

Web levert av CustomPublish AS