Bardufoss ungdomsskole

Bardufoss ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Målselv kommune, vi har mellom 200-220 elever.

Bardufoss Ungdomskole_720x480

Skolen ligger lunt plassert på Rustahøgda, mellom tettstedene Heggelia og Andselv. I nærområdet finnes Bardufosshallen, Polarbadet, Målselv Næringshage, skiskytterarena, rulleskiløype, lysløype, fotballbaner (inkl. kunstgressbane), Bardufosstun kurs-og treningssenter og Troms Idrettskrets i Idrettens hus. Vinterstid er det kilometervis med oppkjørte skispor innover fjellet, som ligger rett bak skolen. Fra 2017 vil det være etablert en ny videregående skole i umiddelbar nærhet.

Skolen ble i sin tid (1975) bygd som en landskapsskole, men har etter hvert fått mer tradisjonelle løsninger. For å kunne ta i mot flere klasser, har det vært foretatt en del ombygginger de senere år. I november 2015 hadde vi offisiell åpning av den nye ungdomsskolen. Etter utbygging og renovering har vi fått ny administrasjonsfløy, ny undervisningsfløy og renovert resterende del.

Vi har dette skoleåret tre klasser på alle trinn. Klassetrinnene er organisert i hvert sitt team som ledes av en teamleder. Sammen med rektor og inspektør danner teamlederne en administrativ ledergruppe, som skal være pådrivere for skoleutvikling.

Skoleåret 2016/2017 har vi fokus på MOT og Ungdomstrinn i utvikling. For å styrke kontaktlærerfunksjonen har vi to kontaktlærere per klasse.

Bardufoss ungdomsskole ledes av rektor og inspektør. I tillegg har vi spesialfunksjoner som rådgiver/sosiallærer og et spes.ped.team. På Bardufoss ungdomsskole har vi mellom 30 og 35 ansatte, hvorav en sekretær, en miljøterapeut og helsesøster som hører til under helsestasjonen.

Vaktmestertjenesten og renholdere er underlagt byggteknisk avdeling i kommunen.

 Du finnes oss her:

Web levert av CustomPublish AS