Smitten kan skje gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster på personer som står i nærheten, ved direkte kontakt via hendene til den syke, eller ved indirekte kontakt via inventar eller gjenstander. Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men anser det som lite sannsynlig at smitte fra mat og vann kan forekomme.

Tar tid før symptomene kommer

Man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer. Tiden fra smitte til symptomer oppstår er vanligvis 5-6 dager, men kan variere fra 0 til 14 dager.

Kan leve lenge på overflater

Det er ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker COVID-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus kan overleve på overflater fra få timer til  flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Råd for å forebygge smitte