Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flomberedskap:

Flom oppdatering 12.06.20:

Dagens flyrekognosering viste at det er lite snø igjen i de indre områdene (grensetraktene) i nedslagsfeltet til Målselv vassdraget. Men det er noen lokale områder med mye snø. I de ytre (kyst nære) områdene derimot er det fortsatt mye snø.

I nedslagsfeltet til Kirkeselva er det unormalt mye snø i forhold til årstida.

Pga økt temperatur fra lørdag vil Troms kraft stenge ned strømproduksjonen i Dividalen kraftverk og magasinere tinevatnet.

Konklusjon:

- Sannsynligheten for ødeleggende flom i Målselvvassdraget kommende uke er redusert.
- Sannsynligheten for ødeleggende flom i Kirkesdalen er fortsatt tilstede.
- Nedstengningen av Dividalen kraftverk vil være flomdempende.

Les mer

Hygieneråd

Slik smitter koronaviruset

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person gjennom små dråper.

Råd for å forebygge smitte

Du kan gjøre mye for å unngå smitte av koronavirus.

Ved å vektlegge god hygiene bidrar du til å holde deg frisk og beskytte sårbare grupper i bysamfunnet og deres pårørende mot smitte

1