Vedrørende søknad om barnehageplass fra og med hovedopptaket 2019

Fra og med 1.august 2019 vil søknad om barnehageplass i Målselv kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass.

Klikk på denne lenken https://barnehage.visma.no/malselv eller på Skjema for å komme direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal. Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor foresatte må legge inn informasjon:

Opplysninger om barnet

 1. Fødselsnummer
 2. Navn

 Kontaktopplysninger om foresatte

 1. Relasjon til barnet
 2. Mobiltelefonnummer
 3. E-postadresse
 4. Legg evt. til medsøker

 Velg barnehage

 1. Ønsket oppstartsdato
 2. Barnehager i prioritert rekkefølge
 3. Plasstype

 Andre opplysninger

 1. Morsmål
 2. Opptakskriterier barnet oppfyller
 3. Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
 4. Andre relevante opplysninger

 Kontrollskjema

 1. Kontroll av opplysninger i søknad
 2. Innsending av søknad

 Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

 Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til Erik myre - erik.myre@malselv.kommune.no.

 Lykke til!

 Med vennlig hilsen Målselv kommune

Her finner du veiledning til bruk av Visma Flyt Barnehage sin foreldreportal