Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass

  • Barn som står på venteliste inneværende år

  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

  • Bosatt i Målselv kommune
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, har rett til plass uavhengig av når de er født.
    Presisering av vedtektene: Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen. (Ved evt mangel på personnummer, ta kontakt med kommunalsjef Erik Myre)
  • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

SFO:

Opptaket gjøres skolevis. Bare nye eller de som ønsker endring av plass skal søke.

For både barnehage og SFO-søknad gjelder:

Utfyllende opplysninger, søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no under barnehager/barnehageopptak eller skolefritidsordningen.

Det er elektronisk søknadsskjema. For SFO; logg in gjennom ID-porten

 

Søknadsfrist 1. mars 2018