Barnehagene har et nært samarbeid, og den private barnehagen mottar støtte fra kommunen. Det er samordnet opptak for de kommunale og den private barnehagen, det vil si at man bruker samme søknadsskjema for alle barnehagene. Av de kommunale barnehagene er tre av disse administrativt knyttet til skoler. Det gjelder Karlstad og Bjørkeng oppvekstsenter, samt Mellmebygd kultur- og oppvekstsenter.

Alle barnehagene er heldagsbarnehager, med litt variert åpningstid.

Barnehagene er organisert som egne enheter, i oppvekstsenter og som flere hus under en barnehage.

Noen kommunale barnehager har utvidet avdeling, dvs. 4 voksne med 26 ressurser (plasser). Antall barn varierer ut fra hvor mange barn som er under 3 år.

Betalingssatser for barnehage.