Barn i ring

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse, samt for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Kriteriet for å få plass er at man er bosatt i Målselv kommune.

Bilde av et barn med fingermaling

Nye satser for foreldrebetaling SFO og barnehager pr. 01.01.18

Kommunestyret har vedtatt nye satser for barnehage og SFO plass. Disse satsene gjelder fra 01.01.18.

Du finner de nye satsene her

Web levert av CustomPublish AS