Dette gjelder følgende fagområder:

  • areal- og samfunnsplanlegging

  • landbruk

  • skogbruk

  • bygge- og delingssaker

  • kart og oppmåling

  • annet næringsarbeid

Her finner du telefonnummer til saksbehandler for å ta kontakt og evt. avtale møte innenfor disse fagområdene. Ta da kontakt mandag, onsdag eller fredag fra og med uke 27.

Øvrig informasjon om tjenestene finner du på nettsiden vår.