Prioritering av søknader gjøres på følgende måte.

  1. Deltakere som ikke har vært med tidligere blir prioritert. Deretter på antall ganger de har vært med.
  2. Vi jobber med å få en 50/50 fordeling mellom bosatte flyktninger og nordmenn. Ferie for alle er også et integreringstiltak og det viser at det fungerer best når ingen grupper er i mindretall.
  3. Vi prøver også å få inn ei geografisk spredning av deltakere. Slik at kommuner uten deltakere blir prioritert før nummer 2 fra samme kommune/enhet kommer med.

Vi har føgende opphold:

  • Påske: Ankomst lørdag 12. april – Hjemreise onsdag 16. april på morgenen.
  • Sommer: Ankomst lørdag 21. juni – Hjemreise onsdag 25. juni.

Brosjyre og informasjon finner du til høyre under Aktuelle dokumenter

Søknadsskjema finner dere her:

Med beste hilsen

Logo Troms 1 linje

Vi er engasjerte medmennesker som gir håp der du bor

Trond Henningsen
Administrasjonskonsulent

Besøksadresse: Nederst i huset til Harstad Røde Kors,

Postadresse: Havnegata 20, 9405 HARSTAD

Fakturaadresse: Postboks 6586, 7439 TRONDHEIM

Tlf: 77 83 03 76 (intern 1376)

Mobil: 990 16 869