Stille liste til kommunestyrevalget 2023?

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no

Elektronisk underskrift på listeforslag

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

 

Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Bengt-Magne Luneng.

Se hele medlemslisten her 

Godkjente valglister

Valgstyret i Målselv kommune behandlet 23. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023. 

Følgende valglister er godkjent:

 • Arbeiderpartiet 
 • Fremskrittspartiet 
 • Høyre
 • RØDT
 • Senterpartiet
 • SV - Sosislistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater 

Klage?

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 30. mai 2023 kl. 12:00
Klagen sendes valgstyret i Målselv kommune:

Postadresse: Valgstyret i Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Epostadresse: postmottak@malselv.kommune.no

Valgstyret i Målselv

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023

 • Norsk statsborger

  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​

  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​

 • Utenlandsk statsborger dersom du

  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​

  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Er du innført i manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisterett i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF, 103KB) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Søknad om innføring i manntallet i Målselv kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Målselv.

Postadresse:

Målselv kommune, valgstyret
Mellombygdveien 216
9321 Moen
E-postadresse: postmottak@malselv.kommune.no 

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i starten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Det kretsvise manntallet for Målselv kommune ved stortings- og sametingsvalget 2023, legges ut på følgende steder:
01. Karlstad - Coop Extra Olsborg
02. Moen - Coop Extra Olsborg
03. Fagerlidal - Coop Extra Midt-Troms, Bardufoss
04. Bakkehaug - Jonas Sandmos Eftf. (Joker, Rundhaug)
05. Bjørkeng - Coop Extra Øverbygd

Valglokalene på valgdagen

I Målselv kommune er det fem valgkretser/lokaler, og alle har åpent søndag 10. og mandag 11. september.

Du kan stemme i hvilket som helst av disse lokalene, dersom du står i manntallet for Målselv kommune.

Oversikt over stemmelokaler på valgdagen

Krets Sted Adresse Søndag Mandag
Karlstad  Karlstad skole - Gymsal Skjellbekkveien 23, 9322 Karlstad 14.00 - 19.00 10.00 - 19.00
 Moen   Olsborg skole - Flerbrukshall Skoleveien 2, 9321 Moen 14.00 - 19.00 10.00 - 19.00
 Fagerlidal   Istindportalen - Idrettshall Kapellveien 2, 9325 Bardufoss 14.00 - 19.00 10.00 - 19.00
Bakkehaug  Bakkehaug Samfunnshus Mellombygdveien 1842, 9336 Rundhaug 14.00 - 19.00 10.00 - 19.00
Bjørkeng Gimlehallen Takvassveien 39, 9334 Øverbygd 14.00 - 19.00 10.00 - 19.00

 

Tidligstemming

Allerede fra 3. juli kan du avgi din stemme til valget ved servicekontoret på Målselv kommunehus. Servicekontoret holder åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Perioden for tidligstemming er 3. juli til 9. august.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. 

Stemme hjemme

Du som oppholder deg innenriks, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme på de steder valgstyret har bestemt kan søke om å få stemme der du oppholder deg.

Siste frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 7. september klokken 15:00.

Vennligst send epost til postmottak@malselv.kommune.no hvis du skal søke om hjemmestemming. Legg igjen telefonnummer og navnet til den det gjelder i eposten, så vil vi ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

Av praktiske årsaker setter vi pris på beskjed i god tid før.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

Se hvordan du stemmer fra utlandet.

Slik stemmer du med brevpost

Valgdagen er 11. september. I Målselv kommuner er det også mulig å stemme 10. september i alle valgkretsene

Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni i år.

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

I god tid før valget finner du adresser og åpningstider for valglokalene i Målselv kommune på valglokaler.no.

Ta med legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Se hva som kreves av gyldig legitimasjon.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme.

Lurer du på noe?

Dersom du lurer på noe i forbindelse med stemmegivingen er det valgmedarbeidere i alle valglokalene som kan hjelpe deg.

Slik stemmer du på valgdagen

Valgdagen er 11. september. I Målselv kommuner er det også mulig å stemme 10. september.

Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni i år.

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

I god tid før valget finner du adresser og åpningstider for valglokalene i Målselv kommune på valglokaler.no.

Ta med legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Se hva som kreves av gyldig legitimasjon.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme.

Lurer du på noe?

Dersom du lurer på noe i forbindelse med stemmegivingen er det valgmedarbeidere i alle valglokalene som kan hjelpe deg.

Valgkortet blir digitalt

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur. 

Det digitale valgkortet er lettere tilgjengelig når det trengs.

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

 Hvem får det digitale valgkortet?

Alle med unntak av følgende velgere får valgkortet tilsendt til sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn:

 • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
 • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

 Du finner mer informasjon om digitale valgkort på valg.no.

Mer informasjon om valget

 

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2023

Regjeringen.no
Valgloven
Valgforskriften