Stille liste til kommunestyrevalget 2023?

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no

Elektronisk underskrift på listeforslag

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

 

Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Bengt-Magne Luneng.

Se hele medlemslisten her 

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023

 • Norsk statsborger

  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​

  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​

 • Utenlandsk statsborger dersom du

  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​

  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Er du innført i manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisterett i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF, 103KB) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Søknad om innføring i manntallet i Målselv kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Målselv.

Postadresse:

Målselv kommune, valgstyret
Mellombygdveien 216
9321 Moen
E-postadresse: postmottak@malselv.kommune.no 

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i starten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Det kretsvise manntallet for Målselv kommune ved stortings- og sametingsvalget 2021, legges ut på følgende steder:
01. Karlstad - Coop Prix Olsborg
02. Moen - Coop Prix Olsborg
03. Fagerlidal - Coop Extra Midt-Troms, Bardufoss
04. Bakkehaug - Jonas Sandmos Eftf. (Joker, Rundhaug)
05. Bjørkeng - Coop Prix Øverbygd

Valglokalene på valgdagen

Informasjon kommer

Tidligstemming

Informasjon kommer

Mar informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2023

Regjeringen.no
Valgloven
Valgforskriften