I år kan vi tilby fire opphold på Ferie for alle på Haraldvollen:

  • 12. – 16.april  -  Søknadsfrist 1.mars 2019
  • 24. – 28.juni  -  Søknadsfrist 31.mai 2019
  • 12. – 16.august  -  Søknadsfrist 12.juli 2019
  • 16. – 19.november  -  Søknadsfrist 18.oktober 2019

Vårt tilbud fra Troms Røde Kors er beregnet på barnefamilier med barn i alderen 6 – 13 år. 

Vedlagt følger invitasjon, samt søknadsskjema til Ferie for alle. Merk spesielt avtalen Røde Kors har inngått med Coop; et samarbeid som gir barn på Ferie for alle, mulighet til gratis å delta på fritidsaktiviteter.

Vi ønsker også i år å invitere til trivelige familieferie-opphold på Haraldvollen! Vær snill å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Velkommen til Ferie for alle på Haraldvollen!

 

Beste Ferie-for-alle-hilsen fra

Troms Røde Kors

Harriet Karlsen

Prosjektleder Ferie for alle

Mobil 905 43 510

harriet.karlsen@redcross.no

www.rodekors.no/troms

Kontor og postadresse:

Troms Røde Kors, Havnegt. 20, 9405 Harstad

Fakturaadresse:

EHF org.nr. 971432489 invoice@redcross.no