Idrettshallen er 20 x 40 meter og er samlokalisert med Polarbadet på Rustahøgda.

For leie av Bardufosshallen:
Telefon: 77 83 27 70
Epost: dagligleder@polarbadet.no

Bardufosshallen er administrativt underlaget avdeling byggforvaltning, enhet Teknisk.

Polarbadet er drevet av Målselv kultur og næringspark AS.

Daglig leder: Ørnulf Krøger Vanebo
Telefon: 77 83 27 70 
Epost: dagligleder@polarbadet.no

På Rustahøgda finnes videre kunstgressbane, ski og skiskytterstadion, lysløype samt Norges Idrettsforbund sitt senter Bardufosstun med overnatting og flere treningsmuligheter.

For leie av kunstgressbanen:

Kontakt: Bardufoss og omegn idrettsforening

Bardufoss Skisenter driver skianleggene på vinterstid.