Idrettshallen har innvendige mål 25 x 46 meter og har standard håndballbane med mål 20 x 40 meter. Hallen kan ved hjelp av nedsenkbare skillevegger deles i 3 soner. Hallen er merket opp for spill av håndball i standard og kort bane (hele hallen), 2 x volleyball, 2 x basketball og 2 x badminton. Hallen har 2 sett med garderober og en liten vestibyle med kjøkken. Hallen ble ferdigstilt våren 2021. Det gjenstår å skaffe til veie en del utstyr før hallen er fullt oppe og går.

Flerbrukshallen Olsborg er administrativt underlagt avdeling byggforvaltning, enhet Teknisk.

På Olsborg finnes kunstgressbane, eid og drevet av Målselv IL. Det finnes også en pumptrack i skolegården, eid og drevet av Nerbygda Ve og Vel. Det jobbes med å etablere en innholdsrik skolegård som vil stå ferdig i løpet av våren 2022.

Kalender Flerbrukshallen Olsborg 2021-2022

Her finner du kalenderen for Flerbrukshallen Olsborg.

Gruppe 3 gjelder annenhver uke frem til desember og er ledig hver uke etter det. Ønske om brukstid i hallen meldes til Odd-Arne Solberg på e-post odd-arne.solberg@malselv.kommune.no.