Bygdebøker

Bind 1: Generell bygdehistorie fram til ca. 1920  (Kan leses på nett her)

Bind 2: Gård og slekt ner- og midtbygda (Kan leses på nett her)

Bind 3: Øverbygda (Kan leses på nett her)

Bind 4: Vestsida av Målselva fra Elvskiftnes til og med Karlstad

Bind 5: Karlstad, Fagerfjell, Takelvdal og Navaren

 

Bygdebokkomiteen skal forestå nytrykk og digitalisering av tidligere utgitte bygdebøker. I den forbindelse er det mulig for publikum å melde om ønskede rettelser og varsle feil i tidligere bygdebøker.

Målselv mangler bygdebok som tar for seg kommunens historie de siste hundre år. Komiteen ønsker også innspill fra publikum på hvordan man skal formidle de siste 100 års samfunnshistorie i Målselv og tidligere Øverbygd kommune.

Rettelser og innspill sendes til postmottak@malselv.kommune.no, eller sendes pr post til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.