Faktaopplysninger

 • Kommunen ligger midt i Troms fylke – i naturskjønne omgivelser.
 • E6 går gjennom kommunen, og på under to timer med bil når man byene Tromsø, Narvik og Harstad.
 • Bardufoss lufthavn tilbyr daglig flere avganger til Oslo med under 2 timer flytid.
 • Bardufoss er kommunens regionsenter og handelssentrum.
 • Bygda er stor i utstrekning og har flere tettsteder, som Øverbygd, Rundhaug, Olsborg, Moen og Karlstad.
 • Kommunens areal er 3430 km², og strekker seg fra svenskegrensa til kysten.
 • Vi har omlag 6640 innbyggere pr. 01.01.20, og innbyggertallet har vokst jevnt de siste årene.

Moen er administrasjonssenter, mens tyngdepunktet av befolkningen ligger i Bardufoss-området med tettstedet Andselv. Spredt bosetning langs Målselva og i de relativt spredt bebodde dalene Kirkesdalen og Dividalen, samt i fjordstrøkene i nord.

Bolyst

For deg som ønsker å bosette deg i Målselv, finnes det ledige boligtomter i flere spennende boligfelt rundt om i kommunen.
I Målselv finnes flere regulerte hyttefelt, mest kjent er Målselv Fjellandsby med alpinanlegg. Her kan du få kjøpt både tomt og ferdig hytte eller leilighet.

Målselv er en kommune med mangfold – og stedet for naturopplevelser, sommer som vinter.

En meget stor del av kommunen er dekket av skog, for det meste produktiv barskog. Landformene er sterkt dominert av Målselvdalen, det største dalføret i Troms. I bunnen av dalføret slynger Målselva seg. Et annet viktig dalføre er Dividalen med Divielva.
I Målselvs sørøstlige deler ligger Øvre Dividal nasjonalpark, som byr på fine villmarksopplevelser. Turistforeningen har løypenett gjennom parken, og her finnes hytter du kan overnatte i. Vinterstid er det oppmerkede skuterløyper for isfiske og rekreasjon i Dividalen.

I Målselvvassdraget er det et svært godt laksefiske, og det finnes mange vann hvor ørreten og røya biter villig. Langs hele Målselvvassdraget er det gode turområder.
Målsnes ved Målselvfjorden er en perle som byr på muligheter for båtliv og sjøfiske.

Turinfo finner du her: https://troms.dnt.no/turer-og-aktiviteter/

Ved å navigere til ulike deler av vår hjemmeside, vil du finne utfyllende informasjon om tjenester og fritidstilbud som er viktige for bolysten i vår kommune:

 • barnehage- og skoletilbud, skolefritidsordning samt videreutdanning
 • helse- og omsorgstjenester
 • kultur, idrett og fritid
 • næring, landbruk og miljø
 • attraksjoner, overnatting, servering