hus med penger på tak

Offentlig ettersyn av eiendomsskattetakster i Målselv kommune 2018

Eiendomsskattetakstlistene for 2018 legges ut til offentlig ettersyn i foajeen på kommunehuset og på kommunens hjemmesider i 3 uker.

hus med penger på tak

Slik kan du lese "Eiendomsskatteseddelen snudd på hodet"

Under aktuelle dokumenter til høyre finnes to utkast til alternativ fremgangsmåte når en skal lese «detaljert grunnlag takst og skatt» (også kalt skatteseddel).

bilde av penger

Nedsettelse eiendomsskattesats og forlenget klagefrist på utskrevet eiendomsskatt

Kommunestyret besluttet i møtet 15. mars 2017 å redusere eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille på boliger/fritidsboliger i kommunen.

hus med penger på tak

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Kommunen har samlet noen av de mest stilte spørsmål og svar angående eiendomsskatten.

Eiendomsskattelister for Målselv kommune til offentlig ettersyn

Under aktuelle dokumenter til høyre finnes eiendomsskattelister, fritakslister og liste over ubebygde tomter til offentlig ettersyn

Kommunekart

På kommunekart.com finner du mer informasjon om din eiendom og bygninger

Under aktuelle dokumenter til høyre eller her finner du en enkel blrukerveiledning i å bruke kommunekart.com. Dette er en kommunal løsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Web levert av CustomPublish AS