Åpen omsorg øvre distrikt
Øvre distrikt strekker seg fra Grøtte/Utby til grensa mot Balsfjord kommune og til grensa mot Sverige.  Åpen omsorg i øvre distrikt har kontor på Øverbygd syke- og omsorgssenter.  De tar imot henvendelser vedr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemidler og trygghetsalarmer.

Kontaktperson: Avdelingsleder Hege Dividal Skogstad , tlf 459 13 901/ 77 83 28 00

Åpen omsorg i øvre distrikt er bemannet mellom kl 08.00 og kl 21.45. Etter kl 15.45 (15.00 sommertid) kan hjemmetjenesten nås på tlf 915 36 497.

Åpen omsorg nedre distrikt
Nedre distrikt stekker seg fra Grøtte/Utby til grensa mot Bardu, Lenvik, Sørreisa og Balsfjord kommuner. Åpen omsorg i nedre distrikt har kontor på Målselv Helsetun. De tar imot henvendelser vedr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemidler og trygghetsalarmer.

Kontaktperson: Avdelingsleder Trine Lise Westgård, tlf 922 72 960/ 77 83 27 00

Åpen omsorg i nedre distrikt er døgnbemannet.  Kontortid kl 07.30-15.30, etter kl 15.30 kan hjemmetjenesten nås på tlf 971 80 206.

Åpningstider

Øvre distrikt:
Bemannet mellom 08.00-21.45.
Etter kl 15.45 (kl 15.00 sommertid) kan hjemmetjenesten nås på telefon 915 36 497

Nedre distrikt:
Døgnbemannet: kontortid 07.30-15.30, etter 15.30 kan hjemmetjenesten nås på telefon 971 80 206