Foreldre/foresatte bes henvende seg til skolen i den skolekretsen de bor i for innmelding.

Dette gjelder også for de som vet de skal flytte hit i løpet av våren/sommeren.

Digitalt skjema for innmelding finner du her

Eventuelle krav om nynorsk som opplæringsmål må fremmes ved innmelding.

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller framskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Avdeling for kultur og opplæring med samme frist som for ordinær innmelding.

Første skoledag er mandag 19.august 2024.
 

Skal barnet ha SFO plass, finner dere informasjon om dette her. Søknadsfrist for SFO er 1.mars.