Foreldre/foresatte bes henvende seg til skolen i den skolekretsen de bor i for innmelding.

Dette gjelder også for de som vet de skal flytte hit i løpet av våren/sommeren.

Skjema for innmelding finner du under skjema nederst på siden. 

Skjemaet kan også fås ved henvendelse til skolene eller serviceavdelinga på kommunehuset.

Evt krav om nynorsk som opplæringsmål må fremmes ved innmelding.

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller framskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Avdeling for kultur og opplæring med samme frist som for ordinær innmelding.

Søknaden kan sendes til rektor ved den enkelte skole, pr post eller via - E-dialog.