kyr beiter m fjøs

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning

Raskere behandling av søknader:

Den 15.august 2018 åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før. 

våronn

Jordbruk

Landbruket i Målselv består av flere ulike produksjoner innen jord- skog og hagebruk. Vi har alt fra stor bulkproduksjon av melk, kjøtt og potet til småskala produksjon av urter og bær samt økologisk produksjon.   I 2012 hadde Målselv 85 landbruksforetak med totalt 28 000 dekar jordbruksareal i drift.

 

Web levert av CustomPublish AS