Karlstad barnehage er barnehagen i nerbygda, den ligger på vestsiden av Målselva, fint plassert midt i naturen, med Karlstad skole som nærmeste nabo. Det er gang og sykkelvei fra barnehagen og opp til Rossvoll, en strekning på ca. 4 kilometer. Det finnes lysløype, akebakker, fotballbane og naturlekeplass i gangavstand. Barnehagen dekker bygdene, Karlstad, Rossvoll, Lamo, Møllerhaugen, Holmen, Kjerresnes, Rundmoen og Fagerfjell.

Barnehagen ble bygd i 1992, men ble utvidet i 2007 til en to-avdelings barnehage. Inndelingen er slik: Akka, for 1-2 åringer, med 9 barn. Vassbruna, for 3,4 og 5- åringene med 18 barn. Skolestarterne bruker lokaler i skolebygget i ei kjernetid midt på dagen, en dag i uka, med vekt på overgang fra barnehage – skole.

Målselv kommune har DIS (Dyktig, Imøtekommende og Skapende) som verdigrunnlag og etterlevelse. I Karlstad barnehagen betyr det: å være DYKTIG: at vi er faglig kompetente, by på seg selv, og ansvarsbevisste. IMØTEKOMMENDE: være anerkjennende og lyttende, respektere hvert enkelt individ. SKAPENDE: å være oppfinnsomme og utforskende, og bruke ressursene vi har tilgang til.

Barnets beste er et grunnleggende hensyn. Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Satsingsområdene våre i perioden 2018 – 2020 er språk og kommunikasjon, Realfag og Inkluderende barnehage og skolemiljø. Vi jobber aktivt med voksenrollen og sosial kompetanse. Vi vil hjelpe til med å legge et godt grunnlag for at barn skal kunne møte et samfunn som stadig er i endring. For mer informasjon, les årsplan eller ta kontakt.

Velkommen til oss!

 

Åpningstider

Akka: 07.30 - 16.30

Vassbruna: 07:30 - 16:30

Barnehagen er åpen hele året med unntak av tre uker sommerstengt, romjulsdagene og fem kurs/planleggingsdager.