Karlstad barnehage er barnehagen i nerbygda, den ligger på vestsiden av Målselva, fint plassert midt i naturen, med Karlstad skole som nærmeste nabo. Det er gang og sykkelvei fra barnehagen og opp til Rossvoll, en strekning på ca. 4 kilometer. Det finnes lysløype, akebakker, fotballbane og naturlekeplass i gangavstand. Barnehagen dekker bygdene, Karlstad, Rossvoll, Lamo, Møllerhaugen, Holmen, Kjerresnes, Rundmoen og Fagerfjell.

Barnehagen ble bygd i 1992, men ble utvidet i 2007 til en to-avdelings barnehage. Inndelingen er slik: Akka, for 1-2 åringer, med 9 barn. Vassbruna, for 3,4 og 5- åringene med plass til 18 barn. 

Vi har fokus på gode relasjoner, inkludering og sosial kompetanse. På denne måten sikrer vi barna trygt og godt leke-og læringmiljø. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker, slik at de er i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lære barn å omgås andre på en god måte er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å uttrykke seg i lek, samtaler, og for å løse konflikter. Barnets beste er et grunnleggende hensyn. Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Velkommen til oss!

 

Åpningstider

Akka: 07.30 - 16.30

Vassbruna: 07:30 - 16:30

Barnehagen er åpen hele året med unntak av tre uker sommerstengt, romjulsdagene og fem kurs/planleggingsdager.