Kraftfond

Målselv kommune har et «kraftfond» hvor det kan tildeles midler etter søknad.
Fondet har egne vedtekter som du finner her.