Næringstomt Andslimoen - ved Bilbygg AS

Næringsareal på Andslimoen

Bilbygg AS eier et større areal på Andslimoen som er ubebygd, og som kan være aktuelt for utvikling. På arealet er Scania Nord AS allerede etablert. Tomten er reguleret til industri/næringsvirksomhet etter nærmere bestemmelser.

Ta eventuelt direkte kontakt med Bilbygg AS v/Jon Kaasa, på telefon 90754638.

Næringstomt på Bardufoss

Næringstomt på Bardufoss

Næringstomten ligger svært sentralt til på Bardufoss mellom E6-Rustahøgdveien, Fv 86 og Andsliveien. Den har felles avkjørsel med REMA 1000 Bardufoss og meget gode eksponeringsmuligheter ut mot vei.

For mer informasjon Finn.no.