Næringstomt Andslimoen - ved Bilbygg AS

Næringsareal på Andslimoen

Bilbygg AS eier et større areal på Andslimoen som er ubebygd, og som kan være aktuelt for utvikling. På arealet er Scania Nord AS allerede etablert. Tomten er reguleret til industri/næringsvirksomhet etter nærmere bestemmelser.

Ta eventuelt direkte kontakt med Bilbygg AS v/Jon Kaasa, på telefon 90754638.

Næringstomt Andslimoen

Næringsareal på Andslimoen

Nortura SA vurderer å avhende deler av sitt ledige tomteareal på Andslimoen, eller se på andre muligheter for utvikling av arealene sammen med andre. Arealet er regulert til industri/næringsvirksomhet. Det kan være aktuelt å avhende tomt på inntil ca. 30-35 daa. Spørsmål og kontakt rettes til eiendomssjef i Nortura SA, mads.unneberg@nortura.no eller på telefon 97 63 14 93.

Målselv kommune kontaktes for informasjon om reguleringsbestemmelser og kommunaltekniske krav.

Næringstomt på Bardufoss

Næringstomt på Bardufoss

Næringstomten ligger svært sentralt til på Bardufoss mellom E6-Rustahøgdveien, Fv 86 og Andsliveien. Den har felles avkjørsel med REMA 1000 Bardufoss og meget gode eksponeringsmuligheter ut mot vei.

For mer informasjon Finn.no.