Høring av revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Plan- og næringsutvalget meldte oppstart av revidering av forskrift for vann- og avløpsgebyrer den 28.04.2020 i sak 198/2020. 

Et forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune er nå klart til høring og offentlig ettersyn, etter vedtak om høring i Plan- og næringsutvalget den 27.04.2021, sak 88/2021. 

Høringsfrist er satt til 02.08.2021. 

Høringsforslaget finner du her. Høringssvar sendes til postmottak@malselv.kommune.no eller Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Merk henvendelsen "forskrift for vann- og avløpsgebyrer". 

Høring av forskrift om slamtømming

Plan- og næringsutvalget medlte oppstart av av forskrift om tømming av slamanlegg i Målselv kommune den 27.04.2021 i sak 89/2021.

Et forslag til forskrift om tømming av slamanlegg i Målselv kommune er nå klart til høring og offentlig ettersyn, etter vedtak om høring i Plan- og næringsutvalget den 31.08.2021, sak 110/2021.

Høringsfrist er satt til 19.10.2021.

Høringsforslaget finner du her. Høringssvar sendes til postmottak@malselv.kommune.no Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Merk henvendelsen «forskrift om tømming av slamanlegg i Målselv kommune».

Høring av forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Plan- og næringsutvalget medlte oppstart av av forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Målselv kommune den 27.04.2021 i sak 90/2021.

Et forslag til forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Målselv kommune er nå klart til høring og offentlig ettersyn, etter vedtak om høring i Plan- og næringsutvalget den 31.08.2021, sak 109/2021.

Høringsfrist er satt til 19.10.2021.

Høringsforslaget finner du her. Høringssvar sendes til postmottak@malselv.kommune.no Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Merk henvendelsen «forskrift om feie-og tilsynsgebyr i Målselv kommune».

Vedtatt kommunal forskrift om unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning – Vinterforskriften, Målselv kommune

Målselv kommunestyre vedtok i sak 95/2022, den 22.09.2022 det framlagte forslaget til revisjon av Målselv kommunes vinterforskrift for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkeloven. Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forskriften finnes her