Målselv helsetun er delt i tre avdelinger.

Avdeling Vassbruna/ Sollitind: 20 plasser, herav 10 kortidsplasser og 10 langtidsplasser

Avdeling Istind/ Mauken: 20 plasser, langtid.

Avdeling Alappen/ Mårtind: har 16 plasser som tildeles til pasienter som har behov for skjerming og tilrettelagt miljø.

På sykehjemmet er det legetilsyn hver uke, fysioterapi og fotpleier.

 

Søknad om plass

Søknad skal helst være skriftlig, og såfremt søker er i stand til det, skal den være underskrevet av søker selv.  Det avholdes inntaksmøter annenhver uke i samarbeid med PRO øvre distrikt. 

Du finner søknadsskjema under Lenker, se under.