Målselv helsetun er delt i tre avdelinger.

Avdeling Vassbruna/ Sollitind: 20 plasser, herav 10 kortidsplasser og 10 langtidsplasser

Avdeling Istind/ Mauken: 20 plasser, langtid.

Avdeling Alappen/ Mårtind: 16 plasser, herav 8 demensplasser

På sykehjemmet er det legetilsyn hver uke, fysioterapi og fotpleier.

 

Søknad om plass

Søknad skal helst være skriftlig, og såfremt søker er i stand til det, skal den være underskrevet av søker selv.  Det avholdes inntaksmøter annenhver uke i samarbeid med PRO øvre distrikt. 

Du finner søknadsskjema under Lenker, se under.