Aktiviteter:

  • Arbeidsstue og arbeidsterapeut i 45% stilling
  • Andakt annen hver uke
  • Underholdning og besøk av lokale lag og foreninger
  • Terapihund
  • Drivhus

Søknad om plass

Søknad skal helst være skriftlig, og såfremt søker er i stand til det, skal den være underskrevet av søker selv.  Søknadskjema finner du under skjema.

Henvendelse : Janne Ingeborg Dahlkvist, sekretær
Telefon: 77 83 28 00 ( i kontortiden)

Hjemmesykepleien har kontor ved ØSO.

Hovedtelefon for hjemmetjenesten: 915 36 497 alle dager  08.00 - 21.45

Hjemmesykepleien er bemannet:  
fra kl. 08.00 - 21.45 mandag til fredag
fra kl. 07.30 - 21.45 lørdag og søndag