I november 2012 ble Mellembygd kultur og oppvekstsenter offisielt åpnet. Da hadde begge barnehagene i bygda, flyttet inn i samme bygg som barneskolen og SFO. Oppvekstsenteret består av en barneskole 1-7. trinn (ca 50 elever), skolefritidsordning for 1-4.klasse, samt en to avdelings barnehage med ca 40 plasser med barn i alderen fra 0-6 år.

Oppvekstsenteret er lokalisert i rolige omgivelser med mye tumleplass utendørs, ca 2 km fra Rundhaug.

Åpningstider

07:15 - 16:15